Kayway

nani… a masadak Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Kayway(卡外部落)

Itiniay i Fuxing(復興) Cen no Taoyuan(桃園) ko Kayway a niyaro’, 7 ko sa’osi no parod no loma’, 15 ko sa’osi no tamdaw.

100% ko ka’aloman no Yincomin(原住民), polong han i, 15 ko tamdaw; o roma sato i, 0% ko ka’aloman no roma a finacadan, polong han i, ko tamdaw.

O pa-sin-to(百分比) no ka’aloman no tamdaw no kasafinacadan(族群) i, ko Tayal(泰雅族)100%.

o kasadakan no lihaf[mikawit | o yin-se-ma no pisinanot]